Atlantic

Gegevens eigenaar
Naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Eventuele afhaaladres

Telefoon (verplicht)

Mobiel

Email adres


Gegevens Atlantic
Type/naam (verplicht)

Vanaf datum boot beschikbaar voor stalling

Uiterste datum boot uit winterstalling

Plaats sleutels

Eventueel ophaal adres


(Graag aanvinken welke handelingen u door ons wilt laten uitvoeren)

Stalling werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd
Boot tijdens stalling afdekken met folie (bij reinigen en polijsten wordt de boot afgedekt).Boot buitenom reinigen, polijsten en in de was zetten.Antifouling op onderwaterschip aanbrengenReddingvlot controleren met certificaatBilge reinigen

Werkzaamheden aan en rond de motor:
Motor(en) olie verversen en oliefilter vervangenMotor(en) brandstoffilter vervangenMotor(en) V-snaar vervangenMotor(en) luchtfilter vervangen (± iedere 2 jaar)Waterpomp impeller vervangenKeerkoppeling- of staartstukolie verversenVetkoord gland vervangen

Generator
Generator olie verversen en oliefilter vervangenGenerator brandstoffilter vervangenGenerator V-snaar vervangenGenerator luchtfilter vervangen (± iedere 2 jaar)Waterpomp impeller vervangen

Diverse werkzaamheden
Brandblusser(s) controleren, aantalWater uit de dieseltank aftappen (indien mogelijk)Watertank reinigenGassysteem controleren (afpersen, evt. slangen vernieuwen)Dieseltank aftanken i.v.m. condensvormingC-Map kaart updaten naar nieuwste kaartversieAnoden vernieuwen

Werkzaamheden in het voorjaar
Motor(en) in bedrijf stellenAccu('s) laden en testenDrinkwatertank vullenIn voorjaar schip van binnen reinigenSchip vaarklaar maken, pompen controleren, doorvoeren nalopen op lekkage, drinkwatersysteem ontluchten, etc.

Eventuele andere werkzaamheden

Graag de volgende reserveonderdelen leveren

Ik zou graag een offerte ontvangen voor

(Tijdens de winter mag niet worden gewerkt aan het schip, dit is alleen na afspraak in het voorjaar mogelijk)
Tevens zijn de navolgende verplichten van kracht:
- Geen gasflessen aan boord
- geen lossen benzine tanken aan boord
- Buitenboord motoren mogen geen benzine bevatten
-U dient zelf een dekkende verzekering af te sluiten
De winterberging geschied geheel op eigen risico van de eigenaar van het gestalde schip.

Hierbij verklaar ik dat dit formulier naar waarheid heb ingevuld en zorg zal dragen voor de daaropvolgende kosten. Eventuele wijzigingen ik telefonisch of per mail doorgeef.